Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Welkom bij StoryFabrick (“Bedrijf”, “wij”, “onze”, “ons”)!

Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”, “Terms of Service”) regelen uw gebruik van onze website gelegen op htpps://www.storyfabrick.com (samen of afzonderlijk “Service”) die wordt beheerd door StoryFabrick.

Ons Privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze Service en legt uit hoe wij informatie verzamelen, beschermen en openbaar maken die voortvloeit uit uw gebruik van onze webpagina’s.

Uw overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en ons Privacybeleid (“Overeenkomsten”). U erkent dat u de Overeenkomsten hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

Indien je het niet eens bent met (of niet kunt voldoen aan) de Overeenkomsten, dan mag je de Dienst niet gebruiken, maar laat het ons weten door een e-mail te sturen naar storyfabrick@gmail.com zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen tot of gebruik willen maken van de Dienst.

2. Communicatie

Door onze Dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u zich abonneert op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die wij kunnen sturen. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van enige of alle communicatie van ons door de afmeldlink te volgen of door een e-mail te sturen naar storyfabrick@gmail.com.

3. Aankopen

Indien u een product of dienst beschikbaar gesteld via de Dienst (“Aankoop”) wenst te kopen, kan u gevraagd worden om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw krediet- of debetkaartnummer, de vervaldatum van uw kaart, uw facturatieadres en uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om enige kaart(en) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met enige Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct en volledig is.

Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden om de betaling en voltooiing van aankopen te vergemakkelijken. Door uw informatie te verstrekken, verleent u ons het recht de informatie aan deze derden te verstrekken met inachtneming van ons Privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om redenen waaronder, maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

4. Wedstrijden, sweepstakes en promoties

Op prijsvragen, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk “Promoties”) die via de Dienst beschikbaar worden gesteld, kunnen regels van toepassing zijn die losstaan van deze Servicevoorwaarden. Indien u deelneemt aan een Promotie, lees dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Indien de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

5. Abonnementen

Sommige onderdelen van de Dienst worden op abonnementsbasis gefactureerd (“Abonnement(en)”). U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis (“Factureringscyclus”). Factureringscycli worden vastgesteld afhankelijk van het type abonnementsplan dat u selecteert bij de aanschaf van een Abonnement.

Aan het einde van elke Billing Cycle wordt uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het opzegt of StoryFabrick het opzegt. U kunt de verlenging van uw abonnement annuleren via uw online account management pagina of door contact op te nemen met storyfabrick@gmail.com customer support team.

Een geldige betalingsmethode is vereist om de betaling voor uw abonnement te verwerken. U zult StoryFabrick voorzien van nauwkeurige en volledige factureringsinformatie die kan bestaan uit maar niet beperkt tot volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode informatie. Door het verstrekken van dergelijke betalingsinformatie, machtigt u automatisch StoryFabrick om alle abonnementskosten die via uw account worden opgelopen in rekening te brengen op dergelijke betalingsinstrumenten.

Indien automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvindt, behoudt StoryFabrick zich het recht voor om uw toegang tot de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

6. Gratis proefperiode

StoryFabrick kan, naar eigen goeddunken, een Abonnement aanbieden met een gratis proefperiode voor een beperkte periode (“Gratis Proefperiode”).

U kunt worden gevraagd om uw factuurgegevens in te voeren om u aan te melden voor de Gratis Proefperiode.

Als u uw factureringsgegevens invoert bij het aanmelden voor Gratis Proefabonnement, wordt u niet door StoryFabrick in rekening gebracht totdat Gratis Proefabonnement is verlopen. Op de laatste dag van de Gratis Proefperiode, tenzij u uw Abonnement heeft geannuleerd, worden u automatisch de toepasselijke Abonnementskosten in rekening gebracht voor het type Abonnement dat u heeft geselecteerd.

Op elk moment en zonder kennisgeving behoudt StoryFabrick zich het recht voor om (i) de Servicevoorwaarden van het Gratis Proefabonnement te wijzigen, of (ii) een dergelijk Gratis Proefabonnement te annuleren.

7. Veranderingen in vergoedingen

StoryFabrick kan, naar eigen goeddunken en op elk moment, de Abonnementsvergoedingen voor de Abonnementen wijzigen. Elke wijziging van de Abonnementsvergoeding wordt van kracht aan het einde van de dan lopende Factuurcyclus.

StoryFabrick zal u een redelijke voorafgaande kennisgeving van elke wijziging van de Abonnementsvergoedingen verstrekken om u de gelegenheid te geven uw Abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Uw voortgezet gebruik van de Dienst nadat de wijziging van de Abonnementsvergoeding van kracht wordt, houdt in dat u ermee instemt het gewijzigde bedrag van de Abonnementsvergoeding te betalen.

8. Terugbetalingen

Wij geven restituties voor Contracten binnen 14 dagen na de oorspronkelijke aankoop van het Contract.

9. Inhoud

Met onze Dienst kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (“Inhoud”) plaatsen, koppelen, opslaan, delen en anderszins beschikbaar maken. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u op of via de Dienst plaatst, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door Inhoud op of via de Dienst te plaatsen, verklaart en garandeert U dat: (i) Content van u is (u bent de eigenaar ervan) en/of u het recht hebt om het te gebruiken en het recht heeft om ons de rechten en licentie te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) dat het plaatsen van uw Content op of via de Service geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon of entiteit. Wij behouden ons het recht voor de account te beëindigen van iedereen die inbreuk maakt op een auteursrecht.

U behoudt al uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Dienst en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Inhoud die u of een derde op of via de Dienst plaatst. Echter, door het plaatsen van Inhoud via de Dienst verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud te gebruiken, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te reproduceren en te distribueren op en via de Dienst. U gaat ermee akkoord dat deze licentie voor ons het recht omvat om uw inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de dienst, die ook gebruik kunnen maken van uw inhoud met inachtneming van deze voorwaarden.

StoryFabrick heeft het recht maar niet de verplichting om alle door gebruikers geleverde Inhoud te controleren en te bewerken.

Bovendien is de Inhoud die op of via deze Dienst wordt gevonden eigendom van StoryFabrick of wordt met toestemming gebruikt. U mag deze Inhoud niet verspreiden, wijzigen, doorgeven, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

10. Verboden gebruik

U mag de Dienst alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden. U stemt ermee in de Dienst niet te gebruiken:

0.1. Op enige wijze die in strijd is met enige toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.

0.2. Met het doel minderjarigen uit te buiten, te schaden of te proberen uit te buiten of te schaden op welke wijze dan ook door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins.

0.3. Het verzenden of laten verzenden van reclame of promotiemateriaal, waaronder “junkmail”, “kettingbrieven”, “spam” of andere soortgelijke verzoeken.

0.4. Zich uit te geven of proberen uit te geven als Bedrijf, een medewerker van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.

0.5. Op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van anderen, of op enigerlei wijze illegaal, bedreigend, frauduleus of schadelijk zijn, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

0.6. Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Service beperkt of belemmert, of dat, zoals bepaald door ons, Bedrijf of gebruikers van de Service kan schaden of beledigen of hen blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien gaat u ermee akkoord om niet:

0.1. Service te gebruiken op een manier die de Service kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Service door een andere partij, inclusief hun vermogen om deel te nemen aan real-time activiteiten via de Service, kan verstoren.

0.2. Een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel gebruiken om toegang te krijgen tot de Dienst voor enig doel, inclusief het controleren of kopiëren van enig materiaal op de Dienst.

0.3. Handmatige processen gebruiken om het materiaal op de Dienst te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

0.4. Een apparaat, software of routine te gebruiken die de goede werking van de Service verstoort.

0.5. Virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal introduceren.

0.6. Pogingen om onbevoegde toegang te krijgen tot onderdelen van de Dienst, de server waarop de Dienst is opgeslagen of een server, computer of database die met de Dienst is verbonden, te verstoren, te beschadigen of te verstoren.

0.7. De Dienst aanvallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval.

0.8. Acties ondernemen die de bedrijfsbeoordeling kunnen beschadigen of vervalsen.

0.9. Anderszins proberen de goede werking van de Service te verstoren.

11. Analytics

Wij kunnen derde dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze Dienst te controleren en te analyseren.

12. Geen gebruik door minderjarigen

De Dienst is uitsluitend bedoeld voor toegang en gebruik door personen van ten minste achttien (18) jaar oud. Door de toegang tot of het gebruik van de Dienst, garandeert en verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en de volledige bevoegdheid, het recht en de capaciteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan en u te houden aan alle voorwaarden van de Voorwaarden. Indien u niet ten minste achttien (18) jaar oud bent, is het u verboden toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst.

13. Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op de Dienst.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot het beperken van de toegang tot uw computer en/of account. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of handelingen die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst of bij een dienst van een derde partij hoort. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of een naam of handelsmerk dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon of entiteit dan u, zonder passende toestemming. U mag als gebruikersnaam geen naam gebruiken die beledigend, vulgair of obsceen is.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren.

14. Intellectueel eigendom

De dienst en de oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van inhoud geleverd door gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van StoryFabrick en haar licentiegevers. De dienst wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van en in het buitenland. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StoryFabrick.

15. Copyright Beleid

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke bewering dat op de Dienst geplaatste Inhoud inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten (“Inbreuk”) van een persoon of entiteit.

Indien u een auteursrechthebbende bent, of gemachtigd bent namens een auteursrechthebbende, en u gelooft dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, stuur dan uw claim via e-mail naar storyfabrick@gmail.com, met als onderwerpregel: “Copyright Infringement” en voeg bij uw claim een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk zoals hieronder beschreven onder “DMCA Notice and Procedure for Copyright Infringement Claims”.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding (inclusief kosten en honoraria van advocaten) voor een verkeerde voorstelling van zaken of claims te kwader trouw over de inbreuk van enige Inhoud die op en/of via de Dienst wordt gevonden op uw auteursrecht.

16. DMCA-kennisgeving en procedure voor claims wegens inbreuk op auteursrechten

U kunt een kennisgeving indienen overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor meer details):

0.1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het belang van het auteursrecht;

0.2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden, inclusief de URL (d.w.z. het adres van de webpagina) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;

0.3. identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich bevindt;

0.4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

0.5. een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;

0.6. een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze Copyright Agent via e-mail op storyfabrick@gmail.com.

17. Foutrapportage en feedback

U kunt ons rechtstreeks op storyfabrick@gmail.com of via sites en hulpmiddelen van derden voorzien van informatie en feedback over fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeën, problemen, klachten en andere zaken met betrekking tot onze Service (“Feedback”). U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) u geen enkel intellectueel eigendomsrecht of ander recht, titel of belang in of op de Feedback zult behouden, verwerven of doen gelden; (ii) het Bedrijf ontwikkelingsideeën kan hebben die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (iii) de Feedback geen vertrouwelijke informatie of eigendomsinformatie van u of een derde bevat; en (iv) het Bedrijf geen enkele verplichting tot geheimhouding heeft met betrekking tot de Feedback. In het geval de overdracht van het eigendom van de Feedback niet mogelijk is als gevolg van toepasselijke dwingende wetgeving, verleent u Bedrijf en aan haar gelieerde ondernemingen een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, kosteloos, sublicentieerbaar, onbeperkt en eeuwigdurend recht om de Feedback te gebruiken (inclusief kopiëren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren en commercialiseren) op welke wijze en voor welk doel dan ook.

18. Koppelingen naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door StoryFabrick.

StoryFabrick heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Wij garanderen niet het aanbod van deze entiteiten/individuen of hun websites.

De geschetste Gebruiksvoorwaarden zijn bijvoorbeeld opgesteld met PolicyMaker.io, een gratis webapplicatie voor het genereren van juridische documenten van hoge kwaliteit. De Terms and Conditions generator van PolicyMaker is een eenvoudig te gebruiken gratis tool voor het maken van een uitstekende standaard Terms of Service template voor een website, blog, e-commerce winkel of app.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS, DIRECT OF INDIRECT, VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT OF BEWEERD TE ZIJN VEROORZAAKT DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DERGELIJKE INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN.

WIJ ADVISEREN U STERK DE SERVICEVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID TE LEZEN VAN WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

19. Afwijzing van garantie

DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR HET BEDRIJF GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. COMPANY GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HAAR DIENSTEN, OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE U VAN ONS VERKRIJGT OP UW EIGEN RISICO IS.

NOCH BEDRIJF NOCH EEN AAN BEDRIJF VERBONDEN PERSOON GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEERT NOCH COMPANY NOCH ENIGE AAN COMPANY VERBONDEN PERSOON DAT DE DIENSTEN, HUN INHOUD OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE DIENSTEN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE DIENSTEN OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE DIENSTEN OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE DIENSTEN ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

20. Beperking van aansprakelijkheid

TENZIJ DIT BIJ WET VERBODEN IS, ZULT U ONS EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN VRIJWAREN VOOR ALLE INDIRECTE, BESTRAFFENDE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT HOE DEZE ONTSTAAT (INCLUSIEF HONORARIA VAN ADVOCATEN EN ALLE GERELATEERDE KOSTEN EN UITGAVEN VOOR PROCESVOERING EN ARBITRAGE, OF TIJDENS HET PROCES OF IN BEROEP, INDIEN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF EEN PROCES OF ARBITRAGE WORDT AANGESPANNEN), HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE PROCEDURE, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE VORDERING VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST EN ELKE SCHENDING DOOR U VAN FEDERALE, STAATS- OF LOKALE WETTEN, STATUTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN, ZELFS ALS HET BEDRIJF VOORAF IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. TENZIJ DE WET DIT VERBIEDT, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, EN IN GEEN GEVAL ZAL ER SPRAKE ZIJN VAN GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

21. Beëindiging

Wij kunnen uw account en de toegang tot de Dienst onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

22. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, welk recht van toepassing is op de overeenkomst zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij eventueel hadden met betrekking tot de Service.

23. Wijzigingen in de Dienst

Wij behouden ons het recht voor om onze Dienst, en alle diensten of materialen die wij via de Dienst aanbieden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook de gehele of een deel van de Dienst op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van de Dienst, of de gehele Dienst, beperken voor gebruikers, met inbegrip van geregistreerde gebruikers.

24. Wijzigingen van Voorwaarden

Wij kunnen de Voorwaarden te allen tijde wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Uw voortgezet gebruik van het Platform na het plaatsen van herziene Voorwaarden betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat. U wordt geacht deze pagina regelmatig te controleren zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Door onze Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gemachtigd de Dienst te gebruiken.

25. Verklaring van afstand en scheidbaarheid

Geen verklaring van afstand door Bedrijf van een voorwaarde of bepaling in de Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van deze voorwaarde of een verklaring van afstand van een andere voorwaarde of bepaling, en elk verzuim van Bedrijf om een recht of bepaling onder de Voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

Indien een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook door een rechtbank of andere bevoegde jurisdictie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt deze bepaling geëlimineerd of beperkt tot een minimum dat de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven.

26. Erkenning

DOOR DE SERVICE OF ANDERE DOOR ONS GELEVERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN ERMEE INSTEMT DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN.

27. Contact

Stuur uw feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning per e-mail: storyfabrick@gmail.com.

Deze Servicevoorwaarden werden aangemaakt voor htpps://www.storyfabrick.com door PolicyMaker.io op 2022-07-06.

Voorwaarden en Condities
ALGEMENE VOORWAARDEN
Laatst bijgewerkt: 2022-07-06

Algemene voorwaarden

Last updated: 2022-07-06

1. Intro

Welcome to StoryFabrick (“Company”, “we”, “our”, “us”)!

These Terms of Service (“Terms”, “Terms of Service”) govern your use of our website located at htpps://www.storyfabrick.com (together or individually “Service”) operated by StoryFabrick.

Our Privacy Policy also governs your use of our Service and explains how we collect, safeguard and disclose information that results from your use of our web pages.

Your agreement with us includes these Terms and our Privacy Policy (“Agreements”). You acknowledge that you have read and understood Agreements, and agree to be bound of them.

If you do not agree with (or cannot comply with) Agreements, then you may not use the Service, but please let us know by emailing at storyfabrick@gmail.com so we can try to find a solution. These Terms apply to all visitors, users and others who wish to access or use Service.

2. Communications

By using our Service, you agree to subscribe to newsletters, marketing or promotional materials and other information we may send. However, you may opt out of receiving any, or all, of these communications from us by following the unsubscribe link or by emailing at storyfabrick@gmail.com.

3. Purchases

If you wish to purchase any product or service made available through Service (“Purchase”), you may be asked to supply certain information relevant to your Purchase including but not limited to, your credit or debit card number, the expiration date of your card, your billing address, and your shipping information.

You represent and warrant that: (i) you have the legal right to use any card(s) or other payment method(s) in connection with any Purchase; and that (ii) the information you supply to us is true, correct and complete.

We may employ the use of third party services for the purpose of facilitating payment and the completion of Purchases. By submitting your information, you grant us the right to provide the information to these third parties subject to our Privacy Policy.

We reserve the right to refuse or cancel your order at any time for reasons including but not limited to: product or service availability, errors in the description or price of the product or service, error in your order or other reasons.

We reserve the right to refuse or cancel your order if fraud or an unauthorized or illegal transaction is suspected.

4. Contests, Sweepstakes and Promotions

Any contests, sweepstakes or other promotions (collectively, “Promotions”) made available through Service may be governed by rules that are separate from these Terms of Service. If you participate in any Promotions, please review the applicable rules as well as our Privacy Policy. If the rules for a Promotion conflict with these Terms of Service, Promotion rules will apply.

5. Abonnement

Some parts of Service are billed on a subscription basis (“Subscription(s)”). You will be billed in advance on a recurring and periodic basis (“Billing Cycle”). Billing cycles will be set depending on the type of subscription plan you select when purchasing a Subscription.

At the end of each Billing Cycle, your Subscription will automatically renew under the exact same conditions unless you cancel it or StoryFabrick cancels it. You may cancel your Subscription renewal either through your online account management page or by contacting storyfabrick@gmail.com customer support team.

A valid payment method is required to process the payment for your subscription. You shall provide StoryFabrick with accurate and complete billing information that may include but not limited to full name, address, state, postal or zip code, telephone number, and a valid payment method information. By submitting such payment information, you automatically authorize StoryFabrick to charge all Subscription fees incurred through your account to any such payment instruments.

Should automatic billing fail to occur for any reason, StoryFabrick reserves the right to terminate your access to the Service with immediate effect.

6. Free Trial

StoryFabrick may, at its sole discretion, offer a Subscription with a free trial for a limited period of time (“Free Trial”).

You may be required to enter your billing information in order to sign up for Free Trial.

If you do enter your billing information when signing up for Free Trial, you will not be charged by StoryFabrick until Free Trial has expired. On the last day of Free Trial period, unless you cancelled your Subscription, you will be automatically charged the applicable Subscription fees for the type of Subscription you have selected.

At any time and without notice, StoryFabrick reserves the right to (i) modify Terms of Service of Free Trial offer, or (ii) cancel such Free Trial offer.

7. Fee Changes

StoryFabrick, in its sole discretion and at any time, may modify Subscription fees for the Subscriptions. Any Subscription fee change will become effective at the end of the then-current Billing Cycle.

StoryFabrick will provide you with a reasonable prior notice of any change in Subscription fees to give you an opportunity to terminate your Subscription before such change becomes effective.

Your continued use of Service after Subscription fee change comes into effect constitutes your agreement to pay the modified Subscription fee amount.

8. Refunds

We issue refunds for Contracts within 14 days of the original purchase of the Contract.

9. Content

Our Service allows you to post, link, store, share and otherwise make available certain information, text, graphics, videos, or other material (“Content”). You are responsible for Content that you post on or through Service, including its legality, reliability, and appropriateness.

By posting Content on or through Service, You represent and warrant that: (i) Content is yours (you own it) and/or you have the right to use it and the right to grant us the rights and license as provided in these Terms, and (ii) that the posting of your Content on or through Service does not violate the privacy rights, publicity rights, copyrights, contract rights or any other rights of any person or entity. We reserve the right to terminate the account of anyone found to be infringing on a copyright.

You retain any and all of your rights to any Content you submit, post or display on or through Service and you are responsible for protecting those rights. We take no responsibility and assume no liability for Content you or any third party posts on or through Service. However, by posting Content using Service you grant us the right and license to use, modify, publicly perform, publicly display, reproduce, and distribute such Content on and through Service. You agree that this license includes the right for us to make your Content available to other users of Service, who may also use your Content subject to these Terms.

StoryFabrick has the right but not the obligation to monitor and edit all Content provided by users.

In addition, Content found on or through this Service are the property of StoryFabrick or used with permission. You may not distribute, modify, transmit, reuse, download, repost, copy, or use said Content, whether in whole or in part, for commercial purposes or for personal gain, without express advance written permission from us.

10. Prohibited Uses

You may use Service only for lawful purposes and in accordance with Terms. You agree not to use Service:

0.1. In any way that violates any applicable national or international law or regulation.

0.2. For the purpose of exploiting, harming, or attempting to exploit or harm minors in any way by exposing them to inappropriate content or otherwise.

0.3. To transmit, or procure the sending of, any advertising or promotional material, including any “junk mail”, “chain letter,” “spam,” or any other similar solicitation.

0.4. To impersonate or attempt to impersonate Company, a Company employee, another user, or any other person or entity.

0.5. In any way that infringes upon the rights of others, or in any way is illegal, threatening, fraudulent, or harmful, or in connection with any unlawful, illegal, fraudulent, or harmful purpose or activity.

0.6. To engage in any other conduct that restricts or inhibits anyone’s use or enjoyment of Service, or which, as determined by us, may harm or offend Company or users of Service or expose them to liability.

Additionally, you agree not to:

0.1. Use Service in any manner that could disable, overburden, damage, or impair Service or interfere with any other party’s use of Service, including their ability to engage in real time activities through Service.

0.2. Use any robot, spider, or other automatic device, process, or means to access Service for any purpose, including monitoring or copying any of the material on Service.

0.3. Use any manual process to monitor or copy any of the material on Service or for any other unauthorized purpose without our prior written consent.

0.4. Use any device, software, or routine that interferes with the proper working of Service.

0.5. Introduce any viruses, trojan horses, worms, logic bombs, or other material which is malicious or technologically harmful.

0.6. Attempt to gain unauthorized access to, interfere with, damage, or disrupt any parts of Service, the server on which Service is stored, or any server, computer, or database connected to Service.

0.7. Attack Service via a denial-of-service attack or a distributed denial-of-service attack.

0.8. Take any action that may damage or falsify Company rating.

0.9. Otherwise attempt to interfere with the proper working of Service.

11. Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

12. No Use By Minors

Service is intended only for access and use by individuals at least eighteen (18) years old. By accessing or using Service, you warrant and represent that you are at least eighteen (18) years of age and with the full authority, right, and capacity to enter into this agreement and abide by all of the terms and conditions of Terms. If you are not at least eighteen (18) years old, you are prohibited from both the access and usage of Service.

13. Accounts

When you create an account with us, you guarantee that you are above the age of 18, and that the information you provide us is accurate, complete, and current at all times. Inaccurate, incomplete, or obsolete information may result in the immediate termination of your account on Service.

You are responsible for maintaining the confidentiality of your account and password, including but not limited to the restriction of access to your computer and/or account. You agree to accept responsibility for any and all activities or actions that occur under your account and/or password, whether your password is with our Service or a third-party service. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

You may not use as a username the name of another person or entity or that is not lawfully available for use, a name or trademark that is subject to any rights of another person or entity other than you, without appropriate authorization. You may not use as a username any name that is offensive, vulgar or obscene.

We reserve the right to refuse service, terminate accounts, remove or edit content, or cancel orders in our sole discretion.

14. Intellectual Property

Service and its original content (excluding Content provided by users), features and functionality are and will remain the exclusive property of StoryFabrick and its licensors. Service is protected by copyright, trademark, and other laws of and foreign countries. Our trademarks may not be used in connection with any product or service without the prior written consent of StoryFabrick.

15. Copyright Policy

We respect the intellectual property rights of others. It is our policy to respond to any claim that Content posted on Service infringes on the copyright or other intellectual property rights (“Infringement”) of any person or entity.

If you are a copyright owner, or authorized on behalf of one, and you believe that the copyrighted work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please submit your claim via email to storyfabrick@gmail.com, with the subject line: “Copyright Infringement” and include in your claim a detailed description of the alleged Infringement as detailed below, under “DMCA Notice and Procedure for Copyright Infringement Claims”

You may be held accountable for damages (including costs and attorneys’ fees) for misrepresentation or bad-faith claims on the infringement of any Content found on and/or through Service on your copyright.

16. DMCA Notice and Procedure for Copyright Infringement Claims

You may submit a notification pursuant to the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) by providing our Copyright Agent with the following information in writing (see 17 U.S.C 512(c)(3) for further detail):

0.1. an electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright’s interest;

0.2. a description of the copyrighted work that you claim has been infringed, including the URL (i.e., web page address) of the location where the copyrighted work exists or a copy of the copyrighted work;

0.3. identification of the URL or other specific location on Service where the material that you claim is infringing is located;

0.4. your address, telephone number, and email address;

0.5. a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law;

0.6. a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner’s behalf.

You can contact our Copyright Agent via email at storyfabrick@gmail.com.

17. Error Reporting and Feedback

You may provide us either directly at storyfabrick@gmail.com or via third party sites and tools with information and feedback concerning errors, suggestions for improvements, ideas, problems, complaints, and other matters related to our Service (“Feedback”). You acknowledge and agree that: (i) you shall not retain, acquire or assert any intellectual property right or other right, title or interest in or to the Feedback; (ii) Company may have development ideas similar to the Feedback; (iii) Feedback does not contain confidential information or proprietary information from you or any third party; and (iv) Company is not under any obligation of confidentiality with respect to the Feedback. In the event the transfer of the ownership to the Feedback is not possible due to applicable mandatory laws, you grant Company and its affiliates an exclusive, transferable, irrevocable, free-of-charge, sub-licensable, unlimited and perpetual right to use (including copy, modify, create derivative works, publish, distribute and commercialize) Feedback in any manner and for any purpose.

18. Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third party web sites or services that are not owned or controlled by StoryFabrick.

StoryFabrick has no control over, and assumes no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. We do not warrant the offerings of any of these entities/individuals or their websites.

For example, the outlined Terms of Use have been created using PolicyMaker.io, a free web application for generating high-quality legal documents. PolicyMaker’s Terms and Conditions generator is an easy-to-use free tool for creating an excellent standard Terms of Service template for a website, blog, e-commerce store or app.

YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT COMPANY SHALL NOT BE RESPONSIBLE OR LIABLE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FOR ANY DAMAGE OR LOSS CAUSED OR ALLEGED TO BE CAUSED BY OR IN CONNECTION WITH USE OF OR RELIANCE ON ANY SUCH CONTENT, GOODS OR SERVICES AVAILABLE ON OR THROUGH ANY SUCH THIRD PARTY WEB SITES OR SERVICES.

WE STRONGLY ADVISE YOU TO READ THE TERMS OF SERVICE AND PRIVACY POLICIES OF ANY THIRD PARTY WEB SITES OR SERVICES THAT YOU VISIT.

19. Disclaimer Of Warranty

THESE SERVICES ARE PROVIDED BY COMPANY ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. COMPANY MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THEIR SERVICES, OR THE INFORMATION, CONTENT OR MATERIALS INCLUDED THEREIN. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THESE SERVICES, THEIR CONTENT, AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED FROM US IS AT YOUR SOLE RISK.

NEITHER COMPANY NOR ANY PERSON ASSOCIATED WITH COMPANY MAKES ANY WARRANTY OR REPRESENTATION WITH RESPECT TO THE COMPLETENESS, SECURITY, RELIABILITY, QUALITY, ACCURACY, OR AVAILABILITY OF THE SERVICES. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, NEITHER COMPANY NOR ANYONE ASSOCIATED WITH COMPANY REPRESENTS OR WARRANTS THAT THE SERVICES, THEIR CONTENT, OR ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE SERVICES WILL BE ACCURATE, RELIABLE, ERROR-FREE, OR UNINTERRUPTED, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, THAT THE SERVICES OR THE SERVER THAT MAKES IT AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS OR THAT THE SERVICES OR ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE SERVICES WILL OTHERWISE MEET YOUR NEEDS OR EXPECTATIONS.

COMPANY HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

THE FOREGOING DOES NOT AFFECT ANY WARRANTIES WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED UNDER APPLICABLE LAW.

20. Limitation Of Liability

EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, YOU WILL HOLD US AND OUR OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AND AGENTS HARMLESS FOR ANY INDIRECT, PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGE, HOWEVER IT ARISES (INCLUDING ATTORNEYS’ FEES AND ALL RELATED COSTS AND EXPENSES OF LITIGATION AND ARBITRATION, OR AT TRIAL OR ON APPEAL, IF ANY, WHETHER OR NOT LITIGATION OR ARBITRATION IS INSTITUTED), WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE, OR OTHER TORTIOUS ACTION, OR ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY CLAIM FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, ARISING FROM THIS AGREEMENT AND ANY VIOLATION BY YOU OF ANY FEDERAL, STATE, OR LOCAL LAWS, STATUTES, RULES, OR REGULATIONS, EVEN IF COMPANY HAS BEEN PREVIOUSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, IF THERE IS LIABILITY FOUND ON THE PART OF COMPANY, IT WILL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID FOR THE PRODUCTS AND/OR SERVICES, AND UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THERE BE CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF PUNITIVE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE PRIOR LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

21. Termination

We may terminate or suspend your account and bar access to Service immediately, without prior notice or liability, under our sole discretion, for any reason whatsoever and without limitation, including but not limited to a breach of Terms.

If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using Service.

All provisions of Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

22. Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Belgium, which governing law applies to agreement without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service and supersede and replace any prior agreements we might have had between us regarding Service.

23. Changes To Service

We reserve the right to withdraw or amend our Service, and any service or material we provide via Service, in our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of Service is unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of Service, or the entire Service, to users, including registered users.

24. Amendments To Terms

We may amend Terms at any time by posting the amended terms on this site. It is your responsibility to review these Terms periodically.

Your continued use of the Platform following the posting of revised Terms means that you accept and agree to the changes. You are expected to check this page frequently so you are aware of any changes, as they are binding on you.

By continuing to access or use our Service after any revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, you are no longer authorized to use Service.

25. Waiver And Severability

No waiver by Company of any term or condition set forth in Terms shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of Company to assert a right or provision under Terms shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any provision of Terms is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of Terms will continue in full force and effect.

26. Acknowledgement

BY USING SERVICE OR OTHER SERVICES PROVIDED BY US, YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THESE TERMS OF SERVICE AND AGREE TO BE BOUND BY THEM.

27. Contact Us

Please send your feedback, comments, and requests for technical support by email: storyfabrick@gmail.com.

These Terms of Service were created for htpps://www.storyfabrick.com by PolicyMaker.io on 2022-07-06.